Будь ласка, повідомте нас. Виділіть текст та натисніть Ctrl+Enter

Комплексні та індивідуальні ІТ рішення

English

Новини

22/11/2012

Майстер-клас для провайдерів від D-Link

Часто доводиться працювати з проблемами, що виникають в мережах провайдерів Інтернет та великих організацій. В одних випадках проблема вирішується просто і швидко, в інших - важко і довго. Іноді рішення проблеми обходиться «малою кров'ю», іноді - потребує багато часу і вкладень.

Велика частина «важких» у вирішенні проблем пов'язана із непродуманою побудовою мережі. У таких випадках, як правило, потрібна повна перебудова мережі, яка веде до значних витрат. З цієї статті Ви зможете довідатись про різні варіанти побудови операторської мережі і варіанти приведення наявної мережі до ефективної топології. Оскільки найбільш динамічно зараз розвивається технологія Ethernet to home, мова піде саме про неї.

Загальна ієрархія мережі Отже, мережу більш-менш великого провайдера Інтернет рекомендується будувати за трирівневою топології, в якій виділені, як мінімум:

1. Рівень доступу - обладнання (в самому поширеному зараз випадку - комутатори Ethernet), в порти яких безпосередньо включені абоненти.

2. Рівень агрегації, який є проміжним між рівнем доступу і ядром та займається маршрутизацією трафіку абонентів.

3. Ядро - забезпечує зв'язність між обладнанням рівня агрегації та іншими ресурсами мережі. Додамо сюди ще один рівень - кордони провайдера: тут працюють пристрої, що забезпечують зв'язок із зовнішнім світом Все, що написано і показано вище - теорія і хороша практика.
На ділі, мережі більшості невеликих провайдерів побудовано за іншими схемами, а саме:
1. Вироджене ядро ​​- відсутність ядра мережі як окремої сутності. Пристрої агрегації з'єднані між собою і з граничними пристроями.
2. Вироджений доступ - досить рідкісний випадок, коли маршрутизація працює вже на комутаторах рівня доступу.
3. Вироджена межа Інтернет - часто зустрічається в зовсім невеликих мережах, в яких функції Internet border виконує пристрій, що топологічно перебуває на місці ядра. Часто в невеликих мережах на одному пристрої (в кращому випадку - на парі пристроїв / стеку) поєднуються функції агрегації, ядра і граничного пристрою.
4. Некерований доступ.
5. Різноманітні поєднання пунктів 1-4. Кілька років тому дуже поширеною топологією мережі невеликого провайдера (домонет) була наступна схема: набір з'єднаних в один чи кілька сегментів комутаторів доступу (часто - некерованих) і один PC-маршрутизатор, який відповідав за маршрутизацію клієнтського трафіку, забезпечення сервісу ("нарізку" трафіку згідно тарифних планів), і одночасно служив граничним пристроєм.

Зараз, в умовах жорстокої конкуренції, тарифи на доступ до Інтернет для кінцевого клієнта впали, відповідно зріс обсяг трафіку в мережах провайдерів. До того ж, машрутизуючі комутатори стали доступні за ціною навіть невеликим провайдерам. Тепер часто доводиться мати справу з топологією, що залишилася у спадок від описаних вище домомереж, але в якій на місці того самого "центрального" сервера стоїть Маршрутизуючий комутатор, який знову-таки відповідає за всю маршрутизацію - зовнішню і внутрішню.
Чим погані рішення з суміщенням функцій різних рівнів мережевої топології? Перший очевидний мінус - відсутність ізоляції відмов: коли щось перестає працювати, буває досить важко визначити джерело проблеми - атака з боку абонента, атака ззовні, неполадки в мережі, неполадки із залізом? Другий мінус - єдина точка відмови: будь це наслідок атаки, неправильної конфігурації або несправність обладнання, що стоїть в центрі мережі - це зачіпає абсолютно всіх абонентів. Третій мінус - відсутність масштабованості: в момент, коли ресурси того самого "центрального" комутатора виявляться вичерпаними, стане необхідною кардинальна зміна топології мережі, і, можливо, схеми надання послуг. Четвертий мінус пов'язаний з особливостями будови маршрутизуючих комутаторів: маючи значну пропускну здатність, яка забезпечується чіпсетом - спеціалізованим під передачу трафіку "залізом", вони мають обмеження по потужності центрального процесора. Сам по собі процесор не бере участь у передачі кадрів і пакетів, що проходять через комутатор, але деякі операції (такі як прийом і відправка даних ARP, обмін даними протоколів маршрутизації і перерахунок цих даних в таблицю маршрутизації) виробляє саме центральний процесор.
У ситуації, коли Маршрутизуючий комутатор відповідає за все, можливі проблеми в наданні послуг при одночасному виконанні "важких" для процесора операцій, наприклад: віддача даних статистики по SNMP плюс перерахунок таблиці маршрутів після підняття сесії BGP, плюс масові запити ARP від ​​абонентського обладнання. Чому ж подібні рішення ще застосовуються? Відповідь одна: удавана дешевизна такого рішення. Адже Маршрутизуючий комутатор коштує кілька тисяч доларів і використання замість одного на всю мережу декількох таких комутаторів (один-два на десять-двадцять комутаторів доступу) помітно здорожує мережу ... Подорожчання мережі в даному випадку досить незначне. Оскільки мережа в цілому та мережеве обладнання зокрема - засіб виробництва, думка про те, що наприклад "правильно побудована мережа буде дорожче на стільки-то тисяч доларів", буде некоректною.

Провайдер будує мережу для того, щоб продавати послуги, і вартість устаткування коректніше буде перерахувати щодо абонента. При такому розрахунку з'ясується, що витрати на активне обладнання (при правильній побудові мережі) складуть декілька сотень гривень на абонента і окупляться платою за підключення і, максимум, за два-три місяці надання послуг. При цьому мережа буде володіти такими важливими якостями як відмовостійкість, і масштабованість як у плані розширення абонентської бази, так і в плані розширення спектру послуг. Підраховуючи питому (в перерахунку на абонента) вартість мережного обладнання, можна виявити, що найбільший внесок у цю вартість вносить рівень доступу.

Незважаючи на те, що комутатори доступу є найдешевшими, вони ж і самі численні. Якщо в комутатор ядра включено кілька десятків комутаторів агрегації (а це тисячі абонентів), а в комутатор рівня агрегації - 12-24 комутатора доступу (сотні абонентів), то в комутатор доступу - десятки абонентів. При цьому далеко не завжди можна забезпечити стовідсоткове заповнення існуючих портів, що додатково збільшує середню вартість абонентського порту. Все це - причина для більш детальної розмови про рівень доступу. Рівень доступу Рівень доступу відповідає за L2-сервіси і захист мережі від атак і небажаного трафіку з боку абонентів.

Оскільки обладнання рівня доступу найбільш численно і встановлюється в будинку (під'їзді житлового будинку або технічних приміщеннях цього будинку), вимогами до такого устаткування є: низька вартість абонентських портів, надійність (бажано відсутність вентиляторів, які вимагають періодичної чистки і заміни), розширений температурний діапазон і захист від статичної електрики. Крім того, природно, комутатор (якщо ми говоримо про мережах Ethernet), повинен забезпечувати роботу необхідних для надання послуг абонентам функцій, набір яких залежить від набору цих самих послуг, технології надання цих послуг і топології рівнів доступу і почасти - агрегації. Для початку розглянемо рекомендовані і реально існуючі варіанти побудови рівня доступу в мережах провайдера. Найпростіша (на жаль, досить поширена топологія) - ланцюжок. Мережні пристрої (в даному випадку комутатори доступу) з'єднані послідовно.

Така схема має низку суттєвих недоліків:
- Відсутність резервування;
- Відсутність ізоляції відмов - відмова одного пристрою може призвести до відмови всього ланцюжка;
- Взаємний вплив - паразитний трафік впливає на весь ланцюжок;
- Надмірні вимоги до комутаторів - комутатори в ланцюжку обслуговують трафік інших комутаторів.
* У мережевих інженерів дуже поширене інша назва такої топології: "ковбаса". Поєднавши крайні пристрої в ланцюжку, отримуємо наступну топологію - кільце. Така топологія краще ланцюга тільки тим, що є деяка резервування: при наявності однієї точки відмови, можлива робота інших вузлів. Всі інші проблеми ланцюжка залишаються. До них додається ще один недолік: необхідність налаштування мережевого протоколу, який дозволяє уникнути утворення логічних петель і час спрацьовування цього протоколу при відмові вузла в кільці. Наступна топологія - зірка.

Особливість такої топології в тому, що всі комутатори доступу ізольовані один від одного і єдиною точкою їх з'єднання є комутатор вищого рівня ієрархії - агрегації. З цього випливають як переваги:
- Відсутність взаємного впливу;
- Відсутність зайвого трафіку через комутатор доступу;
- Ізоляція відмов;
- Ізоляція паразитного трафіку;
- Простота пошуку неполадок; так і недоліки топології: - Відсутність резервування зв'язків між рівнями агрегації та доступу;
- Наявність єдиної точки відмови - комутатора агрегації. Зазначені недоліки можна усунути, застосувавши топологію "подвійна зірка". Тут мається надлишкова зв'язність між кожним з комутаторів доступу з комутаторами вищого рівня. Крім того, відсутня єдина точка відмови: комутаторів агрегації тепер два.
Тепер про реально існуючих схемах: Дуже часто, в зовсім невеликих провайдерів, мережа доступу розвивається "історично" і поетапно - спочатку будується "ковбаса", часто з некерованих комутаторів. У міру наростання проблем в мережі, комутатори спочатку замінюються на керовані, потім вона замикається в довге кільце.

У міру нарощування абонентської бази та розширення мережі від кільця відгалужуються нові ланцюжки. В результаті, схема мережі доступу являє собою величезне кільце з численними відгалуженнями ланцюжками, або набір кілець. Недоліки такої побудови перераховані вище. У міру подальшого зростання мережі, кількість проблем безупинно наростає. Доводиться розукрупнювати кільця, замикати їх не на рівні доступу, а на рівні агрегації, і так далі. У ході таких робіт (які припускають вкладення в устаткування і лінії зв'язку), постійно виникає конфлікт інтересів між технічними фахівцями (мета яких побудувати максимально надійну і безпроблемну мережу), фахівцями з роботи з абонентами (мета яких продати послуги як можна більшому числу абонентів) та власником, або його представником, який зацікавлений отримати найбільшу віддачу від вкладень.

Для вирішення цього конфлікту, технічним фахівцям необхідні будуть переконливі аргументи: обґрунтування витрат на розгортання, розширення, або оптимізацію мережі. Власне, основна мета цього матеріалу - допомогти у виборі розумного рішення і його обґрунтування. Один із вирішальних чинників у виборі обладнання рівня доступу - розумна вартість абонентського порту. Приміром, вартість абонентського порту в комутаторі серії DES-3200 складає менше 10 доларів (в залежності від моделі), що дозволяє окупити витрати на придбання обладнання з місячної абонентської плати, або навіть з плати за підключення. Однак, вартість - не єдиний чинник при виборі обладнання. Як мінімум, це обладнання має задовольняти існуючим вимогам до обладнання доступу, з урахуванням застосовуваної топології і технологій.

Великим плюсом також буде підтримка функцій, які, може бути зараз та не є необхідними конкретному провайдеру, але впровадження їх неминуче або ймовірно в майбутньому. Наприклад, це підтримка мультикаст і IPv6.

Якщо з побудовою знову створюваної мережі або її сегмента все зрозуміло: тут бажано будувати зіркоподібну топологію або, якщо "зірка" зовсім невигідна - невеликі кільця, то з розширенням або оптимізацією існуючої мережі все дещо складніше. У цьому випадку варто взяти до уваги спосіб побудови фізичних з'єднань між комутаторами. Зараз майже всі провайдери використовують оптичний кабель, а число тих, хто ще використовує простягнуту між будинками виту пару стрімко скорочується після кожної грози. В оптичних кабелях, як правило, міститься кілька пар волокон, ціна кабелю росте не в арифметичній прогресії від числа пар волокон, до того ж ціна кабелю не єдина складова вартості кабельної інфраструктури.

Таким чином, дуже часто, навіть за наявності довгого ланцюжка з комутаторів, в запасі є невикористані оптичні волокна. Крім того, існують WDM-трансивери, пара яких за рахунок зсуву частот прийому і передачі можуть використовувати всього одне волокно замість пари. Все це - резерв для приведення в порядок топології і їм не варто нехтувати при проектуванні кабельної інфраструктури і мережі взагалі.

Розглянемо кілька прикладів реорганізації сегмента доступу: Випадок 1: Маємо "кільце" з 10-ти комутаторів доступу. Комутатори з'єднані по одномодовому оптичному кабелю з використанням звичайних (не WDM) трансиверів. При побудові кабельної інфраструктури використаний 12-ти парний кабель. Кожен з комутаторів обслуговує від 10-ти до 24-х абонентів з тарифним планом, що передбачає підключення на швидкості 100Мбіт / с і наданням IPTV. У сегменті почастішали скарги абонентів на низьку швидкість доступу до ресурсів Інтернет, низька якість («пригальмовування» і артефакти) при перегляді IPTV, втрати при використанні skype і т.п. Аналіз графіків завантаження лінків між комутаторами в кільці показує 80% і вище завантаження цих лінків в години пік.
Крім того, спостерігалися випадки аварій трансформаторної підстанції, причому два будинки, в яких знаходяться найближчі до рівня агрегації комутатори, виявилися запитані від однієї і тієї ж ТП. Зрозуміло, що перша проблема - вичерпання ємності (1 Гбіт / с) лінків в кільці; друга - пов'язана з тим, що особливості енергопостачання не були враховані при проектуванні мережі.
Варіанти вирішення першої проблеми:
- Перехід на 10Гбіт / с лінки між комутаторами;
- Побудова агрегованих лінків;
- Зміна топології мережі на зіркоподібну.
Перший спосіб передбачає значні вкладення і заміну всього обладнання доступу. Крім того, цей спосіб не буде виглядати економічно виправданим в порівнянні з іншими. Другий спосіб, як легко переконатися простим підсумовуванням смуги пропускання портів абонентів на всіх комутаторах, проблему всього лише відсуне.

Третій спосіб значно знизить навантаження адже навантаження від абонентів, включених в один комутатор доступу, не буде підсумовуватися з завантаженням сусідніх. Крім того, при заданому співвідношенні кількості комутаторів і ємності кабелю, можна створити топологію виду "подвійна зірка", використовуючи два півкільця оптичного кабелю для побудови двох лінків до кожного комутатора. Використовуючи агрегацію лінків, можна отримати достатню пропускну здатність і високу надійність сегмента. У разі подвійної зірки платою за високі параметри продуктивності і надійності мережі буде подвійне число задіяних портів рівня агрегації.

Варіанти вирішення другої проблеми:
- Використання джерел безперебійного живлення для кожного комутатора в кільці;
- Перетворення мережі в зіркоподібну. При цьому, у разі відсутності харчування, деградація сервісу буде спостерігатися тільки в абонентів в будинку, в якому відключено харчування (так адже і абонентів в цьому випадку теж немає харчування!).
Висновок: в описаному випадку зміна топології мережі дозволить вирішити виниклі проблеми оптимальним способом.
Випадок 2: Кільце містить, наприклад, 18 комутаторів. Інші дані і проблеми аналогічні нагоди 1. У цьому випадку ємності кабелю вже не вистачає для включення кожного комутатора окремої парою волокон. У цьому випадку допоможе використання WDM-трансіверов, які використовують тільки одне волокно для прийому і передачі. У цьому випадку по трасі наявного кабелю можна включити до 24-х комутаторів.
Випадок 3: Кільцева структура з великим числом комутаторів. Замикаючий кільце комутатор включений одним з портів в комутатор агрегації. Для запобігання утворення логічних петель використовується RSTP. Проблеми полягають у необхідності ретельної конфігурації RSTP для збільшення діаметра мережі і захисту протоколу і помітного часу сходження. При накладенні "плаваючою" несправності у фізичній інфраструктурі відбувається частий перерахунок spanning-tree з відповідною деградацією сервісу.

При відмові замикаючого кільце комутатора або комутатора агрегації спостерігається деградація сервісу у всьому кільці. Припустимо, що ємність кабелю не дозволяє побудувати зіркоподібну топологію навіть з використанням WDM-трансіверів. У цьому випадку можна порекомендувати поетапне вирішення проблем: перехід на протокол ERPS, в якому можна задати час відновлення (що дозволяє уникнути частого перерахунку топології), а сам час сходження набагато менше - всього лише близько 200 мс.
Другим етапом буде побудова додаткової зв'язності між рівнями доступу та агрегації - сполука ще, як мінімум, одного комутатора доступу з ще одним комутатором агрегації.
Третім - Докладання кабелю і приведення сегмента до зіркоподібній топології, або, в крайньому випадку - поділ на кілька кілець з розумною кількістю комутаторів в кожному. У кожному з цих випадків необхідний комутатор, який би одночасно підтримував протоколи STP (RSTP, MSTP), ERPS, агреговані лінки з використанням LACP, мав достатню кількість швидкісних портів для з'єднання з іншими комутаторами і достатню ємність буфера фізичних адрес. Дуже бажано мати моделі з різною кількістю абонентських портів в одній серії. Також, варто враховувати, що подальший розвиток мережі та нарощування абонентської бази в даний час досить утруднені у зв'язку з практичним вичерпанням адрес IP версії
4. Тому необхідна підтримка протоколу IPv6 обладнанням доступу. Побіжний аналіз устаткування, використовуваного в мережах успішних провайдерів приводить нас все до тієї ж операторської лінійці комутаторів DES-3200 (на кінець 2012-го року в мережах провайдерів працює вже кілька сотень тисяч цих комутаторів).
Ці комутатори дозволяють забезпечити основні функції мережі і надають оператору додаткові можливості. До того ж додатковими перевагами такого вибору є умовно-довічна гарантія та безкоштовна технічна підтримка з боку регіональних офісів виробника.

01/11/2012

«Техніка для бізнесу» - офіційний дистриб'ютор ХFХ в Україні!

Компанія ХFХ - провідний виробник відеокарт, блоків живлення і аксесуарів для геймерських рішень, нещодавно підписала дистриб'юторську угоду з компанією «Техніка для бізнесу»!

Дана угода передбачає право на дистрибуцію всього продуктового портфеля ХFХ - повної лінійки графічних карт XFX на базі чипів AMD, а також блоків живлення XFX.
«Угода з компанією «Техніка для бізнесу» для нас, компанії ХFХ, є важливим стратегічним кроком в рамках розвитку і зміцнення позицій компанії на ІТ-ринку України» - заявив пан Марні Саттон, перший віце-президент ХFХ.

«Техніка для бізнесу» займає міцні позиції на українському ринку і володіє великим продуктовим портфелем, тож професійний підхід наших співробітників, забезпечення відмінного сервісу і постпродажних послуг, представляють справжню цінність для компанії ХFХ. 

31/10/2012

Axis Communications представляє новинки ринку IP-відеоспостереження

AXIS M3007-P/-PV - Фіксовані купольні камери "Риб'яче око";
AXIS Q6035-C - Високошвидкісна камера з активним охолодженням;
AXIS Q7411 - Одноканальний відеокодер з частотою кадрів до 60 к / с;

Мережеві камери AXIS M3007-PV та AXIS M3007-P вирізняються доступною ціною і є оптимальним варіантом для магазинів, готелів, шкіл та офісів. Володіючи широкою зоною покриття, ці камери дозволяють уникнути т.зв. сліпих зон і ідеально підходять для виявлення подій, відстеження людей і поліпшення управління підконтрольною територією.

Високошвидкісні купольні PTZ камери Q6035-C з активним охолодженням - це досконале рішення для систем відеоспостереження у важких погодних умовах: робоча температура камери - до 75 ° C, захист від пилу, вологи, потужний зум і HDTV 1080p роздільна здатність дозволяють вирішити практично будь-які завдання системи відеоспостереження.

Підтримка частоти кадрів 60/50 fps у відеокодері AXIS Q7411 забезпечує відмінну плавність зображення навіть при відображенні найдинамічніших сюжетів. Крім цього, відеосервер дає можливість детальніше розглянути будь-які події, що відбулися на території, а це дуже важливо при наданні відеоматеріалу в якості доказу.

Відеосервер AXIS Q7411 може одночасно обробляти декілька окремих відео потоків, що конфігуруються при максимальній частоті кадрів, незалежно від обраного розширення.

Компанія «Техніка для бізнесу» підтримує тісні партнерські взаємини з Axis та представляє широкий асортимент продукції виробника. Ми допоможемо втілити в життя найсміливіші проекти, використовуючи продукцію та рішення провідних виробників!

26/10/2012

Нова лінійка процесорів AMD FX обіцяє комп'ютерним ентузіастам і геймерам супер розгін і продуктивність!

Процесори AMD FX, що увійшли до книги рекордів Гіннеса, забезпечують просту модернізацію ПК, пропонуючи до 8 розблокованих ядер Piledriver з тактовою частотою 4,2 ГГц Компанія AMD оголосила про оновлення лінійки процесорів AMD FX, які увійшли до книги рекордів Гіннеса, продовживши славну історію бренду випуском повністю розблокованих CPU для користувачів високопродуктивних настільних ПК.

Серцем нового процесора AMD FX стала революційна багатоядерна архітектура Piledriver, що здатна забезпечити зростання продуктивності до 15% при нижчій ціні, ніж у процесорів попереднього покоління.

Новітня архітектура з високим рівнем продуктивності призначена для багатопоточних додатків: створення контенту, кодування відео-і аудіозаписів, ігри; при цьому користувачам гарантовано високу швидкодію і хорошу продуктивність при багатозадачних обчисленнях.

Після випуску минулого року першого і єдиного в світі 8-ядерного процесора для настільних ПК, тактову частоту було ще підвищено, тож користувачам запропонували нову, високопродуктивну архітектуру ядра x86.

У поєднанні з іншими технологіями AMD, такими як материнські плати на основі чіпсета AMD серії 9 і відеокарти AMD Radeon ™ HD 7000 з функцією Eyefinity, AMD FX відкриває двері у світ нових можливостей. AMD також надає можливість завантажувати програмні оновлення, які дозволять підвищити продуктивність за допомогою AMD OverDrive ™, управляти іграми за допомогою AMD Catalyst ™ Control Center або об'єднати потужність декількох графічних карт, що працюють паралельно за допомогою технології AMD CrossFire.

25/10/2012

XProtectR Smart Client 7 від Milestone – програмне рішення року для охоронних систем!

Milestone Systems, компанія по розробці відкритого програмного забезпечення для систем IP-відеоспостереження, була визнана авторитетним журналом "Security Products" виробником року ПЗ для охоронних систем за свій продукт XProtectR Smart Client 7. Нагорода була вручена компанії Milestone Systems на виставці ASIS Expo, що проходила у Філадельфії, штат Пенсільванія.

Дана нагорода присуджується за видатні досягнення у виробництві та розробці систем і продуктів покликаних кардинально підвищити рівень безпеки. Понад 90 заявок надійшло цього разу на конкурс. Вісімнадцять категорій, починаючи з систем контролю доступу та відеокамер і закінчуючи безпекою мобільних і бездротових технологій, були розглянуті суддями, які обґрунтували свої висновки, аналізуючи всі можливості та функції продуктів.

Мета Milestone полягає в тому, щоб постійно розробляти інноваційне програмне забезпечення для охоронного відеоспостереження. XProtect Smart Client - це простий у використанні клієнтський додаток, що забезпечує комплексний контроль над системами безпеки об'єктів. Дане програмне забезпечення надає можливість прямого доступу як до «живого» так і до записаного відео. XProtectR Smart Client володіє адаптивним інтерфейсом, який може бути оптимізовано і налаштовано для кожного користувача в залежності від завдань і прав доступу, також версія XProtectR Smart Client доступна у 26 мовах.

Компанія «Техніка для бізнесу» підтримує тісні партнерські взаємини з Milestone та представляє широкий спектр продукції виробника, тож наші клієнти завжди можуть розраховувати на якісну реалізацію проектів на основі провідних рішень!

09/10/2012

Plustek MobileOffice D412: на допомогу мобільному офісу

Plustek MobileOffice D412 - це мініатюрний легкий пристрій, схожий на невеликий брусок, котрий цілком підійде для роботи, що передбачає часті переїзди. Ніяких відкидних лотків тут немає, користувачеві потрібно лише вставити оригінал документу в щілину приймального пристрою.

Кабелів підключення два: один забезпечує пристрій живленням від USB-інтерфейсу, інший відповідає за передачу даних. Це корисно, коли необхідно відсканувати важливий документ у польових умовах, де немає розеток, а є лише ноутбук або планшет. Окрім аркушів, модель D412 з легкістю відсканує візитки і пластикові карти. На корпусі розміщені всього дві кнопки - PDF і Scan. Перша дозволяє швидко отримати pdf-копію документу, друга, більш функціональна, дає можливість вибрати додаток, що працює з отриманим відбитком.
Долучений пакет ПЗ забезпечує всі можливості по скануванню і подальшій обробці електронних документів. А для отримання більш точних результатів до пристрою додається калібрувальний лист.

Незважаючи на свою мініатюрність, апарат досить швидкий - він сканує аркуш формату А4 приблизно за 10 с, тож стане просто незамінним супутником для осіб, що цінують якість, швидкість та мобільність!

Компанія «Техніка для бізнесу» - офіційний дистриб'ютор Plustek в Україні.

05/10/2012

Система домашнього відеоспостереження D-Link: Ви побачите усе!

Шановні партнери, пропонуємо до Вашої уваги систему домашнього відеоспостереження D-Link!

Що таке відеоспостереження? Це, перш за все, безпека. По-перше, за допомогою системи відеоспостереження для дому Ви можете вести запис усього, що відбувається навколо і всередині житла. По-друге, домашнє відеоспостереження дає можливість спостерігати за навколишньою територією, не виходячи з дому, і тримати все під контролем. Це дуже зручно, особливо в темний час доби. По-третє, сучасні системи відеоспостереження дозволяють переглядати відеоархів або «живе» відео через Інтернет на будь-якому комп'ютері, смартфоні або планшетному ПК.

Пропонуємо оптимальний варіант недорогої системи відеоспостереження на базі мережевого накопичувача DNS-325. Функцію відеореєстратора буде виконувати доповнення «DNS-325 Surveillance Station Package». Перед встановленням додатку рекомендується оновити прошивку на DNS-325. Поточну версію прошивки і Add-on можна взяти на http://dlink.ua/dns
Приклад використання домашнього відеоспостереження:
Add-on «DNS-325 Surveillance Station Package» підтримує до 4-х IP-камер. Для даного рішення було обрано наступне обладнання:
• Мережевий дисковий масив: DNS-325
• IP-камери: DCS-930L, DCS-932L, DCS-2210.
• Комутатор: DES-1008A/C3A
DNS-325 - Мережевий дисковий масив ShareCenter Shadow з 2-ма відсіками для жорстких дисків. Безпечний доступ до загальних файлів локально або через Інтернет Використання мережевого дискового накопичувача ShareCenter дозволяє організувати доступ до документів, файлів, медіа файлів спільно з іншими користувачами в домашній або офісній мережі. Завдяки вбудованому FTP-серверу і файловому web-серверу можливий також віддалений доступ до файлів через Інтернет. DNS-325 забезпечує захист даних, надаючи доступ до файлів по локальній мережі або Інтернет тільки певним користувачам або групам з правом зчитування або зчитування / запису

DCS-930/932L - компактні IP-камери для малого офісу і дому. На відміну від стандартних web-камер, DCS-930/932L є повноцінною системою з вбудованим процесором і web-сервером, який передає високоякісне відеозображення системі відеоспостереження і безпеки. Проста встановлення і інтуїтивний Web-інтерфейс забезпечують легку інтеграцію з Ethernet / Fast Ethernet або безпровідною мережею 802.11n. DCS-930/930L також має функції віддаленого управління і виявлення руху для комплексного і ефективного вирішення питання домашньої безпеки.

DCS-2210 - компактна IP-камера з підтримкою Full HD. DCS-2210 - універсальне рішення для відеоспостереження будинку і невеликого офісу в умовах низького освітлення. Завдяки двомегапіксельному сенсору високої роздільної здатності і вбудованому ІЧ-підсвічуванню, можливе спостереження в приміщенні навіть у повній темряві. Камера також має вбудований ICR-фільтр, що робить її придатною як для денного, так і для нічного застосування. DCS-2210 підтримує живлення через Ethernet (PoE), тож камера може бути розміщена в місцях, де розетка відсутня.

DES-1008A/C3A - некерований комутатор з 8 портами 10/100Base-TX Комутатор оснащений 8 портами 10/100 Мбіт / с, що дозволяють невеликій робочій групі легко підключатися до вже наявних мереж Ethernet і Fast Ethernet. Це можливо завдяки властивості портів автоматично визначати мережеву швидкість і працювати за стандартами 10BASE-T і 100BASE-TX, а також в режимі передачі ніпів/повний дуплекс.

Система відеоспостереження на базі накопичувача DNS-325 не вимагає встановлення додаткового ПЗ, використовується стандартний Internet Explorer, і надається наступний функціонал:
• Перегляд до 4-х камер в режимі реального часу
• Перегляд відеоархіву
• Додавання нових камер як в ручну, так і за допомогою вбудованої системи пошуку з автоматичним визначенням моделі камери
• Налаштування параметрів аудіо / відео на камерах безпосередньо з «Surveillance Station»
• Розклад запису для кожної камери; вбудований калькулятор розрахунку обсягу відеофайлів за добу; вказівка ​​збереження відеоархіву по кількості днів або дисковому обсягу
• Задача способу запису: писати завжди (Continuous), після спрацьовуванню датчика руху (Motion Detection), після спрацьовуванню датчика I / O (Alarm), після спрацьовуванню датчиків руху і I / O (Motion Detection and Alarm)
• Відправлення повідомлень про подію по E-Mail і / або SMS
• Візуалізація розміщення камер на плані приміщення • Можливість збереження резервних копій відеоархіву на іншому дисковому накопичувачі
• Перегляд стану камер і журналу роботи

Компанія «Техніка для бізнесу» - офіційний дистриб'ютор мережевого обладнання D-Link в Україні, пропонує до Вашої уваги широкий асортимент продукції виробника. 

01/10/2012

«Техніка для бізнесу» - офіційний технічний партнер фестивалю сучасного польського кіно

Перегляд сучасного польського кіно „Під Високим Замком”, організований Генеральним Консульством Республіки Польща у Львові, став найбільшою культурною подією, що поширювала сучасну польську кінопродукцію у Львові, та водночас одним з найбільших такого типу проектів у цілій Україні. Протягом 10 днів у мережі «Кінопалац» було продемонстровано 31 фільм у близько 80 кіносеансах, також відбулось кільканадцять супроводжуючих заходів за участю спеціальних гостей.

Основною метою організатора було ознайомлення глядачів з останніми витворами польського кіномистецтва, а також зміцнення позитивного іміджу Польщі в очах мешканців та гостей міста Лева.

Компанія «Техніка для бізнесу», котра із задоволенням підтримала ініціативу Консульства РП, виступила у ролі офіційного технічного партнера та забезпечила необхідне технічне оснащення для проведення заходу на відповідно високому рівні.

Ми пишаємось тим, що наш асортимент продуктів та послуг, а також професійний рівень фахівців, відповідають найвищим вимогам заходів міжнародного рівня.

18/09/2012

Компанія Бош Системи Безпеки представляє нові акції по системах оповіщення та конгрес –системах.

Акція Trade - in по системах оповіщення та музичної трансляції
• У вашої системи голосового й аварійного оповіщення закінчується термін експлуатації?
• Вам потрібна система, яка відповідає сучасним вимогам безпеки?
• Чи відповідає ваша існуюча система сучасним стандартам і вимогам?
• Замініть вашу застарілу систему голосового й аварійного оповіщення на сучасну систему Bosch та отримайте знижку до 20% від вартості нової системи Умови акції:
• Дійсні для кожної системи Philips SM40/SM30 або аналогічної системи іншого бренду, яка була замінена на системи Praesideo або Plena VAS.
• Повернення коштів здійснюється тільки один раз і не застосовується для подальших закупівель устаткування. • Акція не дійсна в поєднанні з іншими акціями та знижками.
• Період дії акції: з 1 вересня до 31 грудня 2012р.

Акція Trade - in по конгрес системах
• У Вашої конференц-системи закінчується термін експлуатації?
• Ви хочете надійну і гнучку конференц-систему, яка зробить ваші переговори більш ефективними?
• Ви бажаєте отримати підтримку компанії з багаторічним досвідом роботи?
• Замініть вашу застарілу конференц-систему на сучасну систему Bosch та отримайте знижку до 20% для покупки нової Умови акції:
• Акція дійсна для кожної системи Philips / Bosch DCN / Analog IR або аналогічної системи іншого бренду, яка була замінена на DCN-Next Generation або Integrus (Digital IR).
• Дія акції не поширюється на CCS900.
• Акція не дійсна в поєднанні з іншими акціями та знижками.
• Період дії акції: з 1 вересня до 31 грудня 2012р.

03/09/2012

Придбайте ліцензійний Office 2010 до 31.10.2012 зі знижкою до 25%!

Усе ще використовуєте старі версії Microsoft Office для свого підприємства?

Оновіть своє офісне програмне забезпечення до останньої версії Microsoft Office 2010 Standard або Office 2010 professional Plus за програмою Open License до 31 жовтня 2012 року та отримайте знижку до 25%.*

Пропозиція дійсна з 3 вересня 2012 р. по 31 жовтня 2012 р.

Пакет Office 2010 Standard і/або версія Office 2010 Professional Plus.
Програма Open License; лише для клієнтів середнього та малого бізнесу.
Мінімальне замовлення – 10 ліцензій, максимальне – 100 ліцензій на клієнта.

Які переваги програми Open License?

Спрощене розгортання з одного образу без потреби інсталювати вручну код ліцензійного ключа для кожного ПК в організації.

Централізоване адміністрування й керування ПК.

Простий захист і відстеження програмних ресурсів завдяки електронному керуванню ліцензіями.

Проста повторна інсталяція й перенесення програмного забезпечення.

Гнучкий доступ до попередніх версій Office.

Лише зараз ви можете отримати максимальну вигоду, придбавши пакет Microsoft Office!
Пропозиція діє до 31 жовтня 2012 року – поспішайте розмістити замовлення!

Довідайтесь про деталі у відповідального менеджера компанії «Техніка для бізнесу»

Детальніше:  http://office.microsoft.com/uk-ua/

Сторінки:

Календар подій

Травень, 2012